Terapiás szerződés

Pszichoconcept magánorvosi rendelő

Dr.Munkácsi Krisztina

Pszichiáter szakorvos

1071 Budapest

Damjanich u. 47. fsz.1

Tel: 06 20 447 3412

www.pszichoconcept.hu

e-mail: krmunkacsi@gmail.com

 

 

TERÁPIÁS SZERZŐDÉS

 

A szerződés a páciens és a terapeuta közötti megállapodás, mely a terápiás együttműködés szabályait, kereteit és körülményeit rögzíti.

 

– Dr.Munkácsi Krisztina pszichiáter szakorvos, vállalom, hogy az előre megbeszélt időpontban és helyen, 50  perc időtartam alatt, a legjobb szakmai tudásomnak és felkészültségemnek megfelelően ellátom a pácienseimet.

– Számukra szükség szerint pszichoterápiás, valamint gyógyszeres kezelési javaslatot teszek. Ehhez minimum három alkalmas találkozás szükséges.

– Állapotukról rendszeres felvilágosítást adok.

– Délelőttönként, a hirtelen felmerülő problémáik megbeszélése, valamint időpont egyeztetés céljából telefonon rendelkezésre állok. Ez alól kivételt képez az éves  szabadságom ideje.

– A kizárólag gyógyszeres kezelésben részesülő panaszmentes pácienseim részére, 3 havonta, kettő ezer forint ellenértékében felírom a gyógyszereiket. Személyes kontrollvizsgálatuk 6 havonta esedékes, szintén előre megbeszélt időpontban.

– A megfelelő szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt veszek.

– A rendelés elmaradásáról legkésőbb 48 órán belül értesítem pácienseimet.

– Vállalom, hogy az orvosi titoktartás szabályainak megfelelően információt pácienseimről, kizárólag hivatalos írásos rendőrségi megkeresésre adok ki.

– Kérésre írásos szakmai összefoglalót készítek.

– Vállalom, hogy számlát, illetve nyugtát adok.

 

 

– A páciens vállalja, hogy az érzéseiről, problémáiról, gyógyszerszedési szokásairól őszintén beszámol.

– A terápia kapcsán akár a terapeutával kapcsolatosan felmerülő problémáit megbeszéli, miután ezek akár a terápia hajtóerejévé is válhatnak. Ezzel eleget tesz a „minden kimondása” elvárásnak.

– A megbeszélt feladatait a következő ülésre elkészíti.

– A terápiás találkozásokra készül, az ott történteket átgondolja, jegyzeteket készít.

– A páciens vállalja, hogy az előre megbeszélt időpontban és helyen megjelenik.

– Amennyiben időpontja lemondásáról 48 órát megelőzően nem értesít, vállalja annak az óradíjnak  megfizetését.