Kognitív- és viselkedésterápia

Főleg szorongásos, kényszeres, depressziós tünetek megjelenésekor alkalmazhatók. Tudatos, jól felépített, sok együttműködést igénylő módszerek összessége, ami otthoni gyakorlást is igényel. Ebben a megközelítésben a személyiség főleg tanulás révén alakul ki.

Háromféle tanulásmódot különbözetet meg.

  • Klasszikus kondicionálás. (ismételt pozitív, vagy negatív ingerre, kialakul egy bizonyos válaszreakció)
  • Operáns kondicionálás (áttételesen a környezet a viselkedésválaszt megerősíti, vagy kioltja).
  • Modelltanulás (utánozzuk a megjelent viselkedést).

Felmérésre kerülnek a rosszul működő gondolati és viselkedési sémák, spontán negatív gondolatok, logikai hibák, kóros hiedelmek, majd ezek a terápia során korrigálásra kerülnek. Feltárul a mögöttes érzelmi állapot, ami a tünetek közötti ok-okozati viszonyt előidézi.

Heti 1 alkalommal 50 perc a terápia időtartama, a páciens állapotának és együttműködési hajlandóságának függvényében.