Skype terápia

Skype terápiáról

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy alapvetően a személyes kapcsolatban hiszek!

Véletlenül kényszerültem, sodródtam bele, hogy skype terápiát tartsak egy külföldön élő, magyar anyanyelvű, nagy nehézségekkel küzdő asszony számára. Az ő története döbbentett rá arra, hogy milyen nehéz helyzetben vannak azok az otthonuktól távol élő Magyarok, akik nem tudnak az anyanyelvükön segítséget kapni. Nagyon sokan vándorolnak el hazájukból, egy szebb jövő reményében, ami bizony rengeteg küzdelemmel, lemondással jár, még akkor is ha anyagilag jövedelmezőbbnek bizonyul. Próbára teszi a személyiséget a beilleszkedés, az új nyelv elsajátítása, az eddig ismeretlen szocio-kultúra feltérképezése, új kapcsolatok kialakítása, a családtól való elszakadás. Magára marad a nehézségeivel az aki itt marad, de talán még inkább az aki elmegy. Kelet európainak lenni  nagyon sajátos. Ennek számtalan oka van, mint például a korábbi politikai rezsimek, ami alatt generációk tanultak meg titkolózni, a nagyon szoros, egymásra utalt családi kötelékek, amelyek megszakadása plusz megterheléssel jár, vagy akár a korrupció kiskapuinak kerülgetése, ami külön szocializációs képességeket igényel. A nehéz beilleszkedés, izoláció, kirekesztettség érzet, magára maradottság, az őslakosokkal való barátkozási képtelenség még azok számára is nehéz, akik jól beszélik a nyelvet. Szorongás, akár depresszió kialakulása nem ritka jelenség. Bizonytalanságban nagyon nehéz segítséget kérni, ami tovább fokozhatja a már meglévő pszichés labilitást. Előfordulhat, hogy a kétségbeesés a pszichózisig fokozódik, amikor már a realitáskontroll is veszélybe kerül.

Lelki nehézségekről az anyanyelvünkön tudunk a legjobban kommunikálni, még akkor is ha egy skype beszélgetés során számtalan metakommunikatív eszköz nem áll rendelkezésünkre. Ezen talán egy kicsit lehet javítani azzal, ha személyesen is találkozunk, amikor hazalátogatnak. Akik Európában élnek, általában évente egyszer-kétszer hazautaznak. Érdemes egy-egy személyes találkozóval megkezdeni a terápiát, hogy kiderülhessen, tudunk-e együtt dolgozni? Rendkívül fontos a megfelelő bizalmi kapcsolat kialakítása, hiszen ez a terápia alapköve.

Nagy hozadéka a skype-nak, hogy mindenki számára elérhető.  Magyarországon élő, mozgásukban korlátozott személyeknek is fontos segítséget nyújtó lehetőség. Sokan utaznak, szinte hetente máshol vannak, akiknek szintén ez adhat   terápiás  megoldást.

Az orvosi titoktartás természetesen ugyan úgy vonatkozik a skype terápiákra, mint a személyesen zajlókra.

Gyógyszer elrendelés esetén a Magyarországon biztosított páciensek akár postán, akár személyesen megkaphatják vényeiket, azzal a támogatási rendszerrel, ami egyebekben is megilletné őket.

A Magyarországon nem biztosított páciensek, csak kizárólag teljes áron juthatnak hozzá gyógyszerhez, hozzátartozóik által. A vényeket postán, vagy személyesen tudják átvenni.

Skype terápiára bejelentkezni az e-mail címemen, vagy telefonon lehet, ami a honlapon megtalálható. Kizárólag az előre egyeztetett időpontban tudok beszélgetést vállalni.

Számlaképes vagyok, ami sok esetben külföldön, az ottani egészségbiztosítónál leírható az adóból. Erre egyénileg rá kell kérdezni a biztosítónál.

A fizetés banki átutalással történik, előzetes egyeztetést követően